Skip to content

Integritetspolicy för advokaten Emely Jelic

Advokatfirman Emely Jelic har åtagit sig att skydda våra kunders och webbplatsbesökares integritet och konfidentialitet. Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, avslöjar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

 1. Insamling av personlig information: Vi kan samla in personlig information från dig när du frivilligt lämnar den till oss via våra kontaktformulär, e-postkommunikation eller under konsultationer. De typer av personuppgifter som vi kan samla in är ditt namn, kontaktuppgifter (t.ex. e-postadress och telefonnummer) och andra uppgifter som du lämnar till oss.
 2. Användning av personlig information: Vi använder den personliga information vi samlar in för följande ändamål:
  – För att svara på dina förfrågningar och tillhandahålla juridiska tjänster som du begär.
  – För att kommunicera med dig om dina juridiska frågor.
  – För att uppfylla våra rättsliga och regulatoriska skyldigheter.
 3. Rättslig grund för behandling: Vi kommer endast att behandla dina personuppgifter när vi har en laglig grund för att göra det. Detta kan inkludera ditt samtycke, nödvändigheten av behandling för att fullgöra ett avtal, efterlevnad av rättsliga skyldigheter eller legitima intressen som vi eftersträvar.
 4. Delning av personuppgifter: Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part, t.ex. andra jurister, om det är nödvändigt för att tillhandahålla dig de begärda juridiska tjänsterna eller om det krävs enligt lag. Vi kommer att se till att alla tredje parter som vi delar dina personuppgifter med också upprätthåller adekvata dataskyddsgarantier.
 5. Lagring av uppgifter: Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften för vilka de samlades in, inklusive rättsliga, bokföringsmässiga eller rapporteringsmässiga krav. När de inte längre behövs kommer vi att på ett säkert sätt göra oss av med eller anonymisera dina personuppgifter.
 6. Datasäkerhet: Vi har infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, förlust eller missbruk. Observera dock att ingen överföringsmetod över internet eller elektronisk lagring är helt säker, och vi kan inte garantera absolut säkerhet.
 7. Dina rättigheter: Du har vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter, inklusive rätten att få tillgång till, korrigera, uppdatera eller radera dina personuppgifter. Du kan också ha rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter eller fråga om de personuppgifter som vi har om dig, vänligen kontakta oss på nedanstående adress.
 8. Uppdateringar av denna integritetspolicy: Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy från tid till annan för att återspegla förändringar i vår praxis eller rättsliga skyldigheter. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska denna integritetspolicy för att se om den har uppdaterats.

Om du har några frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller våra metoder för databehandling, vänligen kontakta oss via följande uppgifter:

Adress
C. Copo, 3S, 29670 San Pedro de Alcántara, Málaga

E-Mail
emely@advokatemelyjelic.com

Tel: +34 666 04 34 91